kontakt

SOPOCKA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia
im. Stanisława Moniuszki

ul. Obrońców Westerplatte 18/20
81-706 SOPOTSekretariat szkoły czynny:
poniedziałek - piątek :
9.00-18.00Tel:
  58 551-26-28
E-mail: ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl

Rekrutacja

Do  SOPOCKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia 
im. Stanisława Moniuszki
ul. Obrońców Westerplatte  18/20 na rok szkolny 2022/2023

Szkoła prowadzi nabór kandydatów do klas: skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu i saksofonu.

Nauka trwa w dwóch cyklach:

  • 6 – letnim
  • 4 – letnim

Na cykl 6-letni przyjmowane są dzieci w wieku co najmniej  7 lat oraz nie więcej niż 10 lat. W wyjątkowych wypadkach może zostać przyjęte dziecko 6-letnie posiadające opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Na cykl 4-letni przyjmowani są kandydaci w wieku  co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Liczba przyjętych kandydatów zależy od ilości miejsc.

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

Terminy badań przydatności :
I termin 26.05.2022
II termin 08.06.2022

Lekcje przygotowawcze dla kandydatów przed I terminem badania 26.05 odbędą się 24.05.2022 i 25.05.2022  

Lekcje przygotowawcze dla kandydatów przed II terminem badania 8.06 odbędą się 6.06.2022 i 7.06.2022

Linki na spotkanie online przesyłane są po złożeniu wniosku na badanie przydatności.
Podania oraz zapisy przyjmowane są od dnia 1.04.2022 do 
31.05.2022
Wymagane dokumenty jakie należy złożyć:
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie w szkole muzycznej.
Wypełniony kwestionariusz, który należy złożyć e-mailem na adres
ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl lub w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00.
Do pobrania 
Kwestionariusz

O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja z przeprowadzonego badania przydatności.

Z uwagi na trwający stan epidemii, terminy lekcji przygotowawczych
i badania przydatności mogą ulec zmianie. Ostatecznym terminem dostarczenia zaświadczenia lekarskiego jest dzień poprzedzający termin badania przydatności.

Telefon kontaktowy: 58 551 26 28, 664 499 476

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego rodzaje zadań podczas badania przydatności