Pierwsze spotkania z nauczycielem instrumentu głównego, w celu ustalenia planu zajęć odbędą się w dniach i godzinach podanych w poniższej tabeli:

Kliknij link – tabela