Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący – Joanna Ślusarska-Mielnik tel.: 606 260 170, e-mail: joanna.mielnik@qplan.pl

Zastępca – Beata Filipkowska

Sekretarz – Irina Terekhova

Członkowie – Rafał Lipkowski, Liliana Wincesewicz-Maciaszek

Opłaty na Radę Rodziców w roku  szkolnym 2023/2024 wynoszą 30 zł miesięcznie za dziecko. W przypadku uczęszczania do szkoły większej liczby dzieci opłata za drugie i następne dziecko wynosi 15 zł.

Roczna opłata za kserokopie, które otrzymują dzieci wynosi 25 zł od osoby.

Opłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto 42 1440 1387 0000 0000 1531 9569.

W przypadku płatności przelewem prosimy w tytule podać imię i nazwisko dziecka.

 Wszystkie opłaty za wypożyczenie instrumentów prosimy dokonywać na konto Sopockiej Szkoły Muzycznej I stopnia na konto 51 1020 1811 0000 0602 0373 3375.

Kwota wypożyczenia instrumentu to 98,40 zł = 80 zł + VAT(23%) 18,40zł za półrocze (196,80 za rok.)

godło Polski Prace wykonane przy wsparciu funduszy unijnych Urząd miasta Sopot
Prace wykonane przy wsparciu funduszy unijnych

SOPOCKA SZKOŁA MUZYCZNA
I stopnia
im. Stanisława Moniuszki
ul. Obrońców Westerplatte 18/20
81-706 SOPOT

Tel: 58 551-26-28
E-mail: ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl

Sekretariat szkoły czynny:
poniedziałek – czwartek: 9.00-18.00
piątek: 9.00-15.00

Zobacz także: