Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca – Joanna Ślusarska-Mielnik
tel.: 606 260 170, e-mail: ssm.radarodzicow@gmail.com

Zastępca – Beata Filipkowska

Sekretarz – Irina Terekhova

Członkowie – Rafał Lipkowski, Liliana Wincesewicz-Maciaszek

Opłaty na Radę Rodziców w roku  szkolnym 2023/2024 wynoszą:

30 zł miesięcznie za dziecko,
15 zł za drugie i każde następne dziecko.

Roczna opłata za kserokopie, które otrzymują dzieci, wynosi 25 zł za ucznia.

Opłaty na Radę Rodziców oraz ksero można dokonywać przelewem na konto 42 1440 1387 0000 0000 1531 9569
w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka.

 Opłaty za wypożyczenie instrumentu prosimy dokonywać przelewem na konto 51 1020 1811 0000 0602 0373 3375

Kwota wypożyczenia instrumentu to 98,40 zł za półrocze, 196,80 zł za rok
w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka.

godło Polski Prace wykonane przy wsparciu funduszy unijnych Urząd miasta Sopot
Prace wykonane przy wsparciu funduszy unijnych Prace wykonane przy wsparciu funduszy unijnych Prace wykonane przy wsparciu funduszy unijnych

SOPOCKA SZKOŁA MUZYCZNA
I stopnia
im. Stanisława Moniuszki
ul. Obrońców Westerplatte 18/20
81-706 SOPOT

Tel: 58 551-26-28
E-mail: ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl

Sekretariat szkoły czynny:
poniedziałek – czwartek: 9.00-18.00
piątek: 9.00-15.00

Zobacz także: