Rekrutacja

Szkoła prowadzi nabór kandydatów do klas: skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu i saksofonu.

Nauka trwa w dwóch cyklach:

6 – letnim
4 – letnim

Na cykl 6-letni przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym skończą co najmniej  7 lat oraz nie więcej niż 10 lat. W wyjątkowych wypadkach może zostać przyjęte dziecko 6-letnie posiadające opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Na cykl 4-letni przyjmowani są kandydaci w wieku  co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Liczba przyjętych kandydatów zależy od ilości miejsc.

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

Terminy badań przydatności:

  • I termin maj 2024
  • II termin czerwiec 2024

Przed I i II terminem badania odbędą się lekcje przygotowawcze dla kandydatów.

Podania oraz zapisy przyjmowane są od kwietnia 2024 r.

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć:

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie w szkole muzycznej.
  • Wypełniony kwestionariusz, który należy złożyć e-mailem na adres ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl lub w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00.

Do pobrania  Kwestionariusz

O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja z przeprowadzonego badania przydatności.

Ostatecznym terminem dostarczenia zaświadczenia lekarskiego jest dzień poprzedzający termin badania przydatności.

Telefon kontaktowy: 58 551 26 28, 664 499 476

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego rodzaje zadań podczas badania przydatności.

godło Polski Prace wykonane przy wsparciu funduszy unijnych Urząd miasta Sopot
Prace wykonane przy wsparciu funduszy unijnych Prace wykonane przy wsparciu funduszy unijnych Prace wykonane przy wsparciu funduszy unijnych

SOPOCKA SZKOŁA MUZYCZNA
I stopnia
im. Stanisława Moniuszki
ul. Obrońców Westerplatte 18/20
81-706 SOPOT

Tel: 58 551-26-28
E-mail: ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl

Sekretariat szkoły czynny:
poniedziałek – czwartek: 9.00-18.00
piątek: 9.00-15.00

Zobacz także: