kontakt

SOPOCKA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia
im. Stanisława Moniuszki

ul. Obrońców Westerplatte 18/20
81-706 SOPOTSekretariat szkoły czynny:
poniedziałek - piątek :
9.00-18.00Tel:
  58 551-26-28
E-mail: ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl

Historia

Początki historii Sopockiej Szkoły Muzycznej I stopnia sięgają lat czterdziestych minionego wieku. W czerwcu 1945 roku Departament Szkolnictwa Muzycznego Kultury i Sztuki zlecił Władysławowi Walentynowiczowi zorganizowanie Szkolnictwa Muzycznego na Wybrzeżu. Miesiąc później (22 lipca) został otwarty Gdański Instytut Muzyczny z siedzibą w Sopocie przy ul. Obrońców Westerplatte 16. Jesienią tegoż roku powstały filie we Wrzeszczu i Oliwie. W roku szkolnym 1946/47 Instytut Muzyczny podzielono na Państwową Średnią Szkołę Muzyczną (dyrektor Stefan Śledziński) oraz Niższą Szkołę Muzyczną (dyrektor Zofia Heinrich). W następnym roku szkolnym obie szkoły przeniesiono do budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Sopocie. Dyrektorem placówki została w 1950 roku Olga Planer. Szkoła liczyła wówczas około 150 uczniów.

Rok szkolny 1951/52 to kolejny etap w rozwoju szkół muzycznych Wybrzeża. W owym czasie Niższa Szkoła Muzyczna zmieniła swoją siedzibę, przenosząc się ponownie na ul. Obrońców Westerplatte 16. Szkoła działała jako filia Niższej Szkoły Muzycznej w Gdyni, a jej dyrektorem został Czesław Truszkowski. W związku z tendencją zmniejszania ilości uczniów w szkolnictwie muzycznym, zredukowano liczbę osób kształcących się w szkole do około 110.

W roku szkolnym 1952/53 na podstawie zarządzenia wizytatora Wydziału Kultury szkoła musiała opuścić zajmowany lokal. Jednak wskutek interwencji Komitetu Rodzicielskiego i pedagogów, wiosną 1954 roku szkoła otrzymała budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 18/20 w Sopocie, który zajmuje do dziś. Dyrektorem szkoły została wówczas Ludmiła Kamieńska.

W roku 1963 dyrektor Ludmiłę Kamieńską powołano na stanowisko wizytatora przy Wojewódzkim Wydziale Kultury w Gdańsku. Od tego roku szkolnego dyrektorem została Pani Anna Bruzdowicz – jedna z pierwszych absolwentek Niższej Szkoły Muzycznej w Sopocie (w 1947r.) Adaptacja lokalu na szkołę muzyczną wymagała znacznej jego modernizacji. Po przeniesieniu Bursy Liceum Muzycznego (1960r.), pierwsze piętro budynku przeznaczono na salę zajęć teoretycznych, salę kameralną oraz klasy lekcji indywidualnych. W latach 1954-1963 szkoła prowadziła intensywną działalność artystyczną, organizując liczne koncerty w szkołach i zakładach pracy.

W kwietniu 1966 roku szkoła obchodziła dwudziestolecie swojej pracy. Jubileuszowe obchody uświetniła uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Moniuszki. Znamiennym akcentem tej doniosłej chwili była obecność praprawnuczki Stanisława Moniuszki Barbary Okoniewskiej.

Rok później (1967) dyrektorem szkoły została Maria Anna Gralak. Stan liczebny uczniów na początku każdego roku szkolnego wynosił około 140. Pewnym novum w historii szkoły było utworzenie działu młodzieżowego ze specjalnością gry na flecie, klarnecie, akordeonie, wiolonczeli, gitarze i na fortepianie dla szczególnie uzdolnionej i zaawansowanej w grze na instrumencie młodzieży.

W latach 1991-2001 dyrektorem szkoły była Jolanta Ronczewska, której wkład w rozwój placówki jest znaczący. Jednym z nadrzędnych elementów działalności dyrektor Ronczewskiej było stworzenie osobliwego, pełnego ciepła i serdeczności klimatu szkoły. Ponadto nie można pominąć wyjątkowej dbałości o estetykę budynku (notabene niegdyś domu rodzinnego Jolanty Ronczewskiej) i otaczającego szkołę ogrodu, co zostało uhonorowane wyróżnieniem w konkursie na najładniejszą posesję w Sopocie w 2001 r.

W roku 1994 w ramach programu pilotażowego szkoła muzyczna wraz z innymi szkołami w Sopocie została przekazana gminie Sopot.

Dwa lata później (1996r.) obchodzono jubileusz 50-lecia istnienia szkoły, który stał się okazją do spotkania absolwentów, pedagogów oraz władz miasta. W uroczystym koncercie wzięli udział wybitni absolwenci szkoły. Natomiast delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły muzycznej we Frankenthalu (Niemcy) przekazała szkole niezwykły dar – klawesyn.

Od 2000 roku szkoła jest współorganizatorem ( z Fundacją Promocji Dzieci Zdolnych „Odyseusz” w Gdańsku) Konkursu Skrzypcowego Polski Północnej. W lipcu 2001r. szkoła przyjęła nazwę „Sopocka Szkoła Muzyczna I stopnia.”  Od roku szkolnego 2001/2002 dyrektorem szkoły jest Małgorzata Więcławek.
Aktualnie w szkole kształci się 163 uczniów.

Od końca lat 90-tych XX wieku następuje okres szeroko zakrojonej działalności artystycznej zarówno w skali mikro (wewnątrzszkolne koncerty z udziałem uczniów i pedagogów, prezentacje wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Trójmiasta oraz studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku), jak i makro (koncerty pozaszkolne organizowane m.in. w Urzędzie Miejskim, Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Domu Nauczyciela ,,Belfer”, uczestnictwo w przesłuchaniach regionalnych, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz w corocznym Koncercie Młodych Talentów w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku). Ponadto ożywione kontakty ze szkołami muzycznymi zaprzyjaźnionych z Sopotem miast (Frankenthal-Niemcy, Karlshamn-Szwecja) zaowocowały licznymi koncertami gości zagranicznych w Sopocie – delegacja ze Szwecji kilkakrotnie gościła w Polsce oraz uczniów i pedagogów naszej szkoły w Szwecji i Niemczech.

Od 2002 roku szkoła organizuje w maju Sopockie Kameralia Gitarowe. Miłym akcentem, kończącego się roku szkolnego 2002/2003, był występ uczniów z Polską Filharmonią Kameralną Wojciecha Rajskiego w koncercie z okazji Dnia Dziecka.

Ostatnie lata zaznaczyły się wzmożonym udziałem naszych uczniów w przesłuchaniach i konkursach regionalnych – Gdynia, Gdańsk, Wejherowo, Tczew, Starogard Gdański, Chojnice, ogólnipolskich – Szczecin, Warszawa, Piotrków Trybunalski, Oława, Jaworzno, Ostrów Wielkopolski oraz zagranicznych – Frankenthal, Kłajpeda, Bad Dürkheim, Hamburg, Lille, Paryż. Więcej w dziale Galeria wydarzeń oraz Sukcesy.
Rok 2006 to w historii szkoły rok wyjatkowy, bowiem obchodzono Jubileusz 60-lecia jej istnienia. Z tej okazji 23 października 2006 r. odbyła się doniosła uroczystość w Urzędzie Miasta Sopotu z udziałem Prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego i gości ze szkół Szwcji, Niemiec i województwa pomorskiego. Koncert w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli naszej szkoły i zaprzyjaźnionych szkół, w tym połacznej polsko – szwedzko – niemieckiej orkiestry uświetnił jubileuszowe obchody szkoły.

 

W roku szkolnym 2012/2013 r. dzięki pracom remontowym po kilkudziesięciu latach przywrócono elementy oryginalnej elewacji na tyłach budynku szkonego.

Blisko siedemdziesiąt lat istnienia szkoły to okres intensywnej pracy i osiągnięć na różnego rodzaju przesłuchaniach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Wielu absolwentów szkoły kontynuowało naukę w szkołach muzycznych II stopnia i akademiach muzycznych. Swoje życie zawodowe związali z pracą w szkołach artystycznych i ogólnokształcących. Są wśród nich: nauczyciele muzyki, kierownicy chórów, zespołów w domach kultury, dyrektorzy teatrów muzycznych, filharmonii, szkół muzycznych. Wybitnie utalentowani absolwenci są cenionymi w kraju i za granicą muzykami. Absolwenci darzący szkołę wyjątkowym sentymentem, wrócili do niej w charakterze pedagogów i przekazują swoją wiedzę następnym pokoleniom. Jest to tradycja pielęgnowana w sposób szczególny, co ma znaczący wpływ na swoistą atmosferę szkoły.