kontakt

SOPOCKA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia
im. Stanisława Moniuszki

ul. Obrońców Westerplatte 18/20
81-706 SOPOTSekretariat szkoły czynny:
poniedziałek - piątek :
9.00-18.00Tel:
  58 551-26-28
E-mail: ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl

Rekrutacja

Do  SOPOCKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia  im. Stanisława MONIUSZKI
ul. Obrońców Westerplatte  18/20 na rok szkolny 2020/2021

Szkoła prowadzi nabór kandydatów do klas: skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu i saksofonu.

Nauka trwa w dwóch cyklach:

  • 6 – letnim
  • 4 – letnim

Na cykl 6-letni przyjmowane są dzieci w wieku co najmniej  7 lat oraz nie więcej niż 10 lat. (W wyjątkowych wypadkach może zostać przyjęte dziecko 6-letnie posiadające opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznej).

Na cykl 4-letni przyjmowani są kandydaci w wieku  co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Liczba przyjętych kandydatów zależy od ilości miejsc.

Badanie przydatności kandydatów na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w dwóch terminach:

  • dnia 20 maja 2020 r.
  • dnia  5 czerwca 2020 r.

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.
Lekcje przygotowawcze dla kandydatów odbędą się:

  • dnia 18 i 19 maja 2020 r. dla przystępujących do badania w terminie I
  • dnia 3 i 4 czerwca 2020 r. dla przystępujących do badania w terminie II

Podania oraz zapisy przyjmowane są od dnia 1 kwietnia 2020 r.:

  • na I termin do dnia 13 maja 2020 r.
  • na II termin do dnia 30 maja 2020 r.

Wymagane dokumenty jakie należy złożyć:

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie w szkole muzycznej, wypełniony kwestionariusz, który należy złożyć e-mailem na adres ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl lub w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 – do pobrania tutaj Kwestionariusz

O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja z przeprowadzonego badania przydatności.

Z uwagi na trwający stan epidemii, terminy lekcji przygotowawczych i badania przydatności mogą ulec zmianie. Ostatecznym terminem dostarczenia zaświadczenia lekarskiego jest dzień poprzedzający termin badania przydatności.
Do czasu odwołania stanu epidemii prosimy o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych wyłącznie drogą mailową.

Telefon kontaktowy: 664499476