kontakt

SOPOCKA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia
im. Stanisława Moniuszki

ul. Obrońców Westerplatte 18/20
81-706 SOPOTSekretariat szkoły czynny:
poniedziałek - piątek :
9.00-18.00Tel:
  58 551-26-28
E-mail: ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl

Rekrutacja

Do  SOPOCKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia 
im. Stanisława Moniuszki
ul. Obrońców Westerplatte  18/20 na rok szkolny 2021/2022

Szkoła prowadzi nabór kandydatów do klas: skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu i saksofonu.

Nauka trwa w dwóch cyklach:

  • 6 – letnim
  • 4 – letnim

Na cykl 6-letni przyjmowane są dzieci w wieku co najmniej  7 lat oraz nie więcej niż 10 lat. W wyjątkowych wypadkach może zostać przyjęte dziecko 6-letnie posiadające opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Na cykl 4-letni przyjmowani są kandydaci w wieku  co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Liczba przyjętych kandydatów zależy od ilości miejsc.

Terminy badań przydatności :
I termin 21.05.2021,
II termin 09.06.2021.

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

Lekcje przygotowawcze dla kandydatów odbędą się:
19 i 20.05.2021 przed I terminem badania,
07 i 08.06.2021 przed II terminem badania.  

Podania oraz zapisy przyjmowane są od dnia 1 kwietnia
do dnia 31 maja 2021 r.

Wymagane dokumenty jakie należy złożyć:

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie w szkole muzycznej, wypełniony kwestionariusz, który należy złożyć e-mailem na adres ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl lub w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 – do pobrania tutaj Kwestionariusz

O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja z przeprowadzonego badania przydatności.

Z uwagi na trwający stan epidemii, terminy lekcji przygotowawczych
i badania przydatności mogą ulec zmianie. Ostatecznym terminem dostarczenia zaświadczenia lekarskiego jest dzień poprzedzający termin badania przydatności.

Telefon kontaktowy: 58 551 26 28, 664 499 476

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego rodzaje zadań podczas badania przydatności