kontakt

SOPOCKA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia
im. Stanisława Moniuszki

ul. Obrońców Westerplatte 18/20
81-706 SOPOTSekretariat szkoły czynny:
poniedziałek - piątek :
9.00-18.00Tel:
  58 551-26-28
E-mail: ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl

Rekrutacja

Do  SOPOCKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia 
im. Stanisława Moniuszki
ul. Obrońców Westerplatte  18/20 na rok szkolny 2023/2024

Szkoła prowadzi nabór kandydatów do klas: skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu i saksofonu.

Nauka trwa w dwóch cyklach:

  • 6 – letnim
  • 4 – letnim

Na cykl 6-letni przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym skończą co najmniej  7 lat oraz nie więcej niż 10 lat. W wyjątkowych wypadkach może zostać przyjęte dziecko 6-letnie posiadające opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Na cykl 4-letni przyjmowani są kandydaci w wieku  co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Liczba przyjętych kandydatów zależy od ilości miejsc.

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

Terminy badań przydatności :
I termin 25.05.2023
II termin 14.06.2023

Lekcje przygotowawcze dla kandydatów przed I terminem badania 25.05 odbędą się 23.05.2023 i 24.05.2023  

Lekcje przygotowawcze dla kandydatów przed II terminem badania 14.06 odbędą się 12.06.2023 i 13.06.2023

Podania oraz zapisy przyjmowane są od dnia 3.04.2023 do 
09.06.2023
Wymagane dokumenty jakie należy złożyć:
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie w szkole muzycznej.
Wypełniony kwestionariusz, który należy złożyć e-mailem na adres
ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl lub w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00.
Do pobrania 
Kwestionariusz

O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja z przeprowadzonego badania przydatności.

Ostatecznym terminem dostarczenia zaświadczenia lekarskiego jest dzień poprzedzający termin badania przydatności.

Telefon kontaktowy: 58 551 26 28, 664 499 476

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego rodzaje zadań podczas badania przydatności