kontakt

SOPOCKA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia
im. Stanisława Moniuszki

ul. Obrońców Westerplatte 18/20
81-706 SOPOTSekretariat szkoły czynny:
poniedziałek - piątek :
9.00-18.00Tel:
  58 551-26-28
E-mail: ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl

Rekrutacja

Do  SOPOCKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia 
im. Stanisława Moniuszki
ul. Obrońców Westerplatte  18/20 na rok szkolny 2021/2022

Szkoła prowadzi nabór kandydatów do klas: skrzypiec, fortepianu, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu i saksofonu.

Nauka trwa w dwóch cyklach:

  • 6 – letnim
  • 4 – letnim

Na cykl 6-letni przyjmowane są dzieci w wieku co najmniej  7 lat oraz nie więcej niż 10 lat. W wyjątkowych wypadkach może zostać przyjęte dziecko 6-letnie posiadające opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Na cykl 4-letni przyjmowani są kandydaci w wieku  co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Liczba przyjętych kandydatów zależy od ilości miejsc.

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

Terminy badań przydatności :
I termin 21.05.2021
zamknięty
II termin 09.06.2021
zamknięty 
III termin 17.06.2021
Na III termin  prosimy składać wnioski do 14.06

Lekcje przygotowawcze dla kandydatów przed II terminem badania 09.06 odbędą się 08.06.2021.  
grupa 1 – 8.06 (wtorek), godz 17:30,
grupa 2 – 8.06 (wtorek), godz 18:15
Lekcje przygotowawcze dla kandydatów przed III terminem badania 17.06 (informacje będą przesyłane drogą e-mailową).

Linki na spotkanie online przesyłane są po złożeniu wniosku na badanie przydatności.

Podania oraz zapisy przyjmowane są od dnia 1 kwietnia
Wymagane dokumenty jakie należy złożyć:
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie w szkole muzycznej.
Wypełniony kwestionariusz, który należy złożyć e-mailem na adres
ssm@sopockaszkolamuzyczna.pl lub w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00.
Do pobrania 
Kwestionariusz

O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja z przeprowadzonego badania przydatności.

Z uwagi na trwający stan epidemii, terminy lekcji przygotowawczych
i badania przydatności mogą ulec zmianie. Ostatecznym terminem dostarczenia zaświadczenia lekarskiego jest dzień poprzedzający termin badania przydatności.

Telefon kontaktowy: 58 551 26 28, 664 499 476

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego rodzaje zadań podczas badania przydatności