Opłaty na Radę Rodziców wynoszą w tym roku 25,- miesięcznie (za drugie dziecko 10,-) i 10,- na rok za odbitki kserograficzne, które otrzymują dzieci.

Opłat można dokonywać przelewem na konto 42 1440 1387 0000 0000 1531 9569.

Bardzo proszę w tytule podać imię i nazwisko dziecka.

Wszystkie opłaty za wypożyczenie instrumentów prosimy dokonywać na konto Sopockiej Szkoły Muzycznej I stopnia:

51 1020 1811 0000 0602 0373 3375

Kwota wypożyczenia instrumentu to 98,40 zł = 80 zł + VAT(23%) 18,40zł za semestr (196,80 za rok.)