Nasi pianiści, uczniowie Pani Roksany Szreder – Marcel Galewicz oraz Tomasz Pragacz odnieśli kolejny sukces. W I Ogólnopolskim Konkursie „Dźwiękowe odkrycia”, organizowanym przez Stowarzyszenie im. Jadwigi Kaliszewskiej zajęli III miejsce – Marcel w grupie trzeciej, a Tomasz w grupie czwartej.

Przesłuchania konkursowe odbyły się w trybie online, a występy uczestników były oceniane przez wybitnych polskich muzyków i pedagogów.

Chłopcy wykonali zróżnicowany program.
Jesteśmy bardzo dumni i serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielowi!