Dnia 21 marca 2024 r., po pięcioletniej przerwie, odbyły się XVII Sopockie Kameralia Gitarowe.
Jury w składzie:

  • dr Monika Dżuła – Radkiewicz – przewodnicząca
  • mgr Marta Stachowiak
  • dr Adam Matysek
  • mgr Alina Bezlapowicz – sekretarz

przesłuchało siedem zespołów, w dwóch grupach wiekowych i przyznało następujące nagrody:

GRUPA I:
I miejsce:
Zespół SSM I st. w Sopocie
Anna Wincesewicz – Bobowicz – skrzypce
Ignacy Jodczyk – gitara
Przygotowanie: Jarosław Zgiet i Joanna Rudnicka

II miejsce ex aequo:
Zespół OSM I i II st. w Gdańsku
Marija Kozak – flet
Zofia Chankiewicz – gitara
Hanna Kapturska – gitara
Przygotowanie: Małgorzata Dubrowińska-Egielman i Joanna Rudnicka

Zespół OSM I i II st. w Gdańsku
Gabriela Jarzębska – flet
Aleksander Kwiatek – gitara
Zoja Sambor – gitara
Przygotowanie: Małgorzata Dubrowińska-Egielman i Joanna Rudnicka

GRUPA II:
I miejsce:
Zespół OSM I i II st. w Gdańsku
Dominika Dabulis – gitara
Krystian Mazur – gitara
Michalina Piotrowicz – gitara
Przygotowanie: Barbara Kwiatek

II miejsce ex aequo:
Zespół PSM I st. w Kartuzach
Weronika Elgert – gitara
Zuzanna Karczewska – gitara
Marta Konkel – gitara
Maja Kucińska – gitara
Zofia Naczk – gitara
Andrzej Tutkowski – gitara
Przygotowanie: Jarosław Felix Regliński

Zespół PSM I st. w Gdańsku-Oruni
Agata Chmielewska – gitara
Hanna Michalik – gitara
Przygotowanie: Małgorzata Byzdra

III miejsce:
Zespół PSM I st. w Kartuzach
Weronika Elgert – gitara
Marta Konkel – gitara
Przygotowanie: Jarosław Felix Regliński

Muzykowanie w zespołach kameralnych jest znakomitą metodą rozwoju zdolności muzycznych uczniów i dlatego kolejne edycje Sopockich Kameraliów Gitarowych przyczyniają się systematycznie do wzrostu poziomu edukacji muzycznej, sprzyjając intensywnej wymianie doświadczeń artystycznych i pedagogicznych.

Bardzo dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród: Urzędowi Miasta Sopot, firmie Lauda Audio, Kera Audio oraz Radzie Rodziców, a także nauczycielom organizatorom – p. Joannie Rudnickiej i p. Maciejowi Górze.