Dnia 28 maja 2024 r. odbył się Koncert uczniów klasy skrzypiec p. Izabeli Hoffmann-Fortuny.

Dzieci prezentowały swoje Koncerty skrzypcowe i Utwory dowolne.

Na zakończenie, w ramach próby generalnej, uczniowie zaprezentowali Wiosnę S. Moniuszki.