W dniach 22-29 maja 2024 r. odbył się Konkurs poświęcony Patronowi naszej Szkoły.

Szkolny Konkurs Moniuszkowski został przeprowadzony w następujących kategoriach, z podziałem na grupy wiekowe:
– plastycznej (dla najmłodszych)
– teoretyczno – słuchowej
– instrumentalnej – solowej
– instrumentalnej – duetów
– instrumentalnej – zespołów
– wokalnej

Część plastyczna i teoretyczno – słuchowa zakończyła się dnia 28 maja 2024 r. W jury konkursu zasiedli p. Barbara Prasowska-Zeidler, p. Piotr Fredrich oraz p. dyrektor Anna Zakrzewska.

Dnia 29 maja 2024 r. od godz. 15.00 swoje talenty zaprezentowali instrumentaliści i wokaliści. Konkurs prowadził p. Maciej Skrzyński, a w jury zasiedli: p. Katarzyna Wachowska, p. Gabriela Ralicka-Sadowska i p. Dariusz Egielman.

O godz. 17.00 rozpoczął się Koncert pieśni S. Moniuszki w wykonaniu uczennic SM II st. im. F. Chopina w Gdańsku z klasy śpiewu solowego dr hab. Liliany Górskiej. Koncert prowadziła p. Izabela Hoffmann – Fortuna.

Najbardziej oczekiwana przez dzieci część uroczystości rozpoczęła się ok. godziny 18.00
Pani dyrektor wspólnie z p. dyrektorem Wydziału Edukacji Jakubem Pilarskim oraz p. Przewodniczącą Rady Rodziców Joanną Mielnik wręczyła liczne nagrody i wyróżnienia.
Jury nagrodziło dyplomem uznania p. Małgorzatę Kocembę za olbrzymi wkład w opracowanie własnych aranżacji i przygotowanie najmłodszych uczniów do konkursu instrumentalnego.

Na zakończenie p. dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uczniów do konkursu, członkom jury, nauczycielom prowadzącym konkursy i koncerty, uczniom za ich pracę, a rodzicom za wspieranie swoich dzieci, a także p. Ani, p. Marioli i p. Zbyszkowi za pomoc w organizacji konkursu. Szczególne podziękowania skierowano do Rady Rodziców, na ręce p. Przewodniczącej za ufundowanie wspaniałych nagród dla dzieci.

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.

Janusz Korczak