Z pewnym opóźnieniem dotarł do nas Certyfikat Uznania dla Zespołu Klarnetowego Sopockiej Szkoły Muzycznej zaadresowany na ręce prowadzącego zespół pana Dariusza Egielmana.

Nasi klarneciści wystąpili 20 maja br. podczas koncertu inauguracyjnego Dwudziestego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat” w kościele NMP Gwiazdy Morza w Sopocie wzbudzając ciepłe reakcje zgromadzonej publiczności.

Serdecznie dziękujemy za tak miłe wyrazy uznania.