Dlaczego uczyć się muzyki?

Jak nauka muzyki wpływa na ogólny rozwój człowieka?

Jak gra na instrumencie wpływa na mózg?